Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Cơ sở “Phát triển tư duy sáng tạo cho sinh viên khối kỹ thuật ở một số nội dung của phần vật lý hạt nhân thông qua dạy học dựa trên vấn đề” của ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Lượt xem: 151

Ngày đăng: 14/09/2018

Chiều ngày 13/09/2018, Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác quốc tế Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức buổi Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học: "Phát triển tư duy sáng tạo cho sinh viên khối kỹ thuật ở một số nội dung của phần vật lý hạt nhân thông qua dạy học dựa trên vấn đề" do ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền – giảng viên cơ hữu, thuộc Trung tâm Đào tạo Đại cương của Trường làm chủ nhiệm.

Hình ảnh: Tác giả đề tài báo cáo mục tiêu, phương pháp và kết quả nghiên cứu đề tài trước Hội đồng nghiệm thu.

Thực tế cho thấy rằng việc áp dụng dạy học tích cực trong dạy học phần Vật lý đại cương cho sinh viên khối kỹ thuật còn nhiều bất cập. Đặc biệt phần Vật lý hạt nhân là một nội dung tương đối khó và trừu tượng trong Vật lý. Để hiểu được sâu sắc kiến thức này thực sự không phải dễ đối với sinh viên và ngay cả với giảng viên. Qua nhiều đánh giá cho thấy việc SV thu nhận kiến thức về vật lý hạt nhân là khá ít, hầu hết chỉ học lý thuyết và làm bài tập để đối phó với kỳ thi, còn giảng viên cũng chỉ dạy cho đúng lịch trình và nội dung quy định. Trong xu thế đổi mới phương pháp giảng dạy đại học theo hướng lấy hoạt động học, hoạt động nghiên cứu của sinh viên làm trung tâm, dạy học dựa trên vấn đề (tên tiếng anh là Problem-Based Learning, viết tắt là PBL) đang được các nền giáo dục đại học ở nhiều nước quan tâm nghiên cứu và vận dụng.

Dạy học dựa trên vấn đề đảo lộn thứ tự của hoạt động dạy học nếu so với các phương pháp truyền thống, ở đó thông tin được giảng viên trình bày từ thấp đến cao theo một trình tự nhất định, và sinh viên sẽ chỉ được tiếp cận với một vấn đề cần được lý giải (nếu có) một khi họ đã được trang bị đầy đủ những kiến thức cần thiết. Trong dạy học dựa trên vấn đề, sinh viên được tiếp cận với vấn đề ngay ở giai đoạn đầu của một đơn vị bài giảng. Nói cách khác, chính người học phải tự trang bị cho mình phần "lý thuyết" nhằm có đủ kiến thức để tiếp cận và giải quyết vấn đề thực tiễn. Như vậy, dạy học dựa trên vấn đề rất thích hợp để sử dụng trong đào tạo sinh viên.

Căn cứ vào mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu, trong khuôn khổ đề tài này tác giả đã đạt được các kết quả là: Nghiên cứu cơ sở lý luận của dạy học dựa trên vấn đề, dạy học phát triển tư duy sáng tạo; Điều tra thực trạng của việc dạy và học nội dung phần Vật lý hạt nhân cho sinh viên khối kỹ thuật ở trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu; Phân tích nội dung kiến thức "Phân rã phóng xạ" trong phần Vật lý hạt nhân; Thiết kế tiến trình xây dựng kiến thức "Phân rã phóng xạ" theo kiểu dạy học dựa trên vấn đề; Xây dựng tình huống cho vấn đề cần nghiên cứu; Thiết kế tiến trình dạy học "Phân rã phóng xạ" theo kiểu dạy học dựa trên vấn đề. Bên cạnh các kết quả đã đạt được, đề tài còn có một số vấn đề đòi hỏi phải có thời gian nghiên cứu tiếp mới hoàn thiện (về mặt cơ sở lý luận và thực tiễn) như: Xây dựng bảng thành tố năng lực phát triển tư duy sáng tạo; Xây dựng các tiêu chí đánh giá sự phát triển tư duy sáng tạo của SV; Thực nghiệm sư phạm các tiến trình đã xây dựng để kiểm tra giả thuyết khoa học của đề tài.

Hội đồng nghiệm thu đã tổng kết và đánh giá cao đề tài nghiên cứu của ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền về ý nghĩa và tính ứng dụng, có giá trị trong công tác đào tạo. Đề tài được nghiệm thu và đánh giá đạt loại giỏi.

                                                                                                                                    An Trần

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC