Nghiệm thu chính thức đề tài NCKH cấp Cơ sở “Định hướng mô hình giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu”

Lượt xem: 118

Ngày đăng: 14/09/2018

Thực hiện theo Quyết định số 233/QĐ-ĐHNT-QLKH ngày 15/08/2018 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài NCKH cấp Cơ sở của Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (BVU), vào lúc 14g00 ngày 13/09/2018 Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài NCKH cấp cơ sở "Định hướng mô hình giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu", do ThS Lê Thị Hiếu Thảo (chủ nhiệm) và nhóm giảng viên thuộc Trung tâm Đào tạo Đại cương và Trung tâm Phát triển Kỹ năng mềm thực hiện.

Đề tài xuất phát từ yêu cầu thực tiễn về việc giáo dục, đào tạo ra một thế hệ lao động mới trong giai đoạn hội nhập quốc tế. Các trường đại học, trong đó có BVU chỉ có thể tồn tại và phát triển khi quan tâm, chú trọng đưa vào chương trình giảng dạy cho sinh viên các kỹ năng cần thiết khi ra trường để đáp ứng yêu cầu việc làm. Đề tài đã mang lại một số kết quả cũng như đóng góp có giá trị khoa học và thực tiễn như đưa ra được mức độ quan trọng của giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên tại BVU, chất lượng đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên của BVU, thời lượng đào tạo, mức độ hài lòng, tính phù hợp của phương pháp giảng dạy, tính phù hợp của thời gian học, tiêu chí về chất lượng đào tạo kỹ năng mềm, nhu cầu muốn cải thiện và nhiều kết quả thực tiễn khác. Nhóm tác giả cũng dựa trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn giáo dục kỹ năng mềm tại BVU làm  căn cứ để hoàn thiện mô hình đào tạo kỹ năng mềm phù hợp cho sinh viên Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018 – 2020, tầm nhìn 2030 theo hướng quốc tế hóa gắn với nền công nghiệp 4.0.

     Hình ảnh: Nhóm tác giả báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng nghiệm thu.

Bên cạnh những đánh giá tốt, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã thẳng thắn đưa ra những nhận xét, những ý kiến phản biện mang tính xây dựng để nhóm nghiên cứu hoàn chỉnh báo cáo kết quả nghiên cứu và phát triển các hướng nghiên cứu chuyên sâu hơn.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài của nhóm nghiên cứu có giá trị thực tiễn, phục vụ cho công tác giảng dạy, đào tạo của nhà trường. Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu hoàn thiện hơn đề tài để có thể đưa vào ứng dụng thực tiễn cho BVU nói riêng, cũng như Tập đoàn Nguyễn Hoàng nói chung. Sau khi đưa ra các nhận xét và góp ý, các thành viên hội đồng thống nhất đánh giá đề tài của ThS. Lê Thị Hiếu Thảo và nhóm cộng sự đạt loại giỏi.

                                                                                                                            An Trần

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC