Ngày hội việc làm 2018

Lượt xem: 109

Ngày đăng: 15/05/2018

Thời gian: 8h00, ngày 26/05/2018

Địa điểm: Cơ sở 2, trường Đại học BR-VT

Số 1, Trương Văn Bang, phường 7, TP.Vũng Tàu

Đơn vị tổ chức: Trung tâm Khởi nghiệp - Việc làm

Đối tượng tham gia: Sinh viên