Ngày hội tuyển dụng thực tập viên tiềm năng Sacombank 2018

Lượt xem: 105

Ngày đăng: 14/09/2017

Thời gian: 8:00 AM - 11:30 AM, ngày 21/09/2017.

Địa điểm: Hội trường CS 1, BVU Campus

Đơn vị tổ chức: BVU phối hợp với Ngân hàng Sacombank tổ chức.