Lớp học "Vui đùa với sách" - Chủ đề: Vai trò của sách trong việc đánh thức ước mơ

Lượt xem: 145

Ngày đăng: 13/04/2018

Thời gian: 8h-11h, ngày 22/04/2018

Địa điểm: CS2 - BVU

Đơn vị tổ chức: TT. Tài nguyên học tập và giảng dạy