Lớp học khiêu vũ - Dancing with BVU

Lượt xem: 252

Ngày đăng: 19/03/2018

Thời gian: 19h-21h, tối thứ 3,5,7 hàng tuần

Địa điểm: CS2 - BVU

Đơn vị tổ chức: TT. Đào tạo đại cương - Phát triển kỹ năng mềm