Lịch đợt 2 sinh hoạt công dân - SVHS cho sinh viên năm nhất năm học 2016-2017 - Kèm nội dung viết bài thu hoạch


Ngày đăng: 09/23/2016 Lượt xem: 8528

Xem văn bản 

Nội dung viết bài thu hoạch

Tổ chức biên chế lớp ĐH-CĐ chính quy khoá 2016

(Sinh viên đăng nhập tài khoản trên Cổng thông tin SVHS sinhvien.bvu.edu.vn để xem lịch HK1 từ 29/9, bắt đầu học từ 03/10/2016)

Lịch đợt 2 sinh hoạt công dân - SVHS cho sinh viên năm nhất năm học 2016-2017 - Kèm nội dung viết bài thu hoạch