Lịch làm việc tuần 19 (18/5/2017-14/5/2017)

Lượt xem: 495

Ngày đăng: 12/05/2017

Thứ 3 ngày 09-05-2017:

8h - 10h: Làm việc với trường Cđ Nghề Du lịch về tổ chức HT QT

15h-17h30: Nghiệm thu đề tài "Mối quan hệ giữa nguồn lực doanh nghiệp, năng lực động và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp đã khởi nghiệp tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu" của ThS Trần Nha Ghi.