Lịch làm việc tuần 18 (1/5/2017-7/5/2017)

Lượt xem: 459

Ngày đăng: 12/05/2017

Thứ 6 ngày 05-05-2017:

8h - 10h: Nghiệm thu đề tài "Lộ trình Việt Nam hội nhập kế toán quốc tế giai đoạn 2015-2020" của ThS Phạm Thị Phượng. 

14h-16h00: Làm việc về việc thực hiện nhiệm vụ quốc gia: dự án máy lọc nước biển thành nước ngọt của ThS Trần Thái Sơn.