Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa BVU và Viện nghiên cứu và phát triển Logistics VN (VLI)

Lượt xem: 155

Ngày đăng: 31/01/2018

Thời gian: 01/02/2018

Địa điểm: CS1 - BVU

Đơn vị tổ chức: Viện KT - KTB