Lễ hội mùa đông "Giáng sinh yêu thương"

Lượt xem: 186

Ngày đăng: 27/11/2017

Thời gian: 17-22h, ngày 23/12/2017;

Địa điểm: Truong Cong Dinh Campus;

Đơn vị tổ chức: Phòng Công tác sinh viên.