Làm việc với Trường Đại học Providence (Đài Loan)

Lượt xem: 63

Ngày đăng: 14/11/2018

Làm việc về chương trình liên kết đào tạo và chương trình trao đổi sinh viên với Trường Đại học Providence (Đài Loan)

Thời gian: 15h, ngày 16/11/2018

Địa điểm: Phòng họp cơ sở 1, 80 Trương Công Định, phường 3, TP.Vũng Tàu