Làm việc với Công ty Dow Chemical về việc tuyển dụng sinh viên

Lượt xem: 42

Ngày đăng: 31/10/2018

Làm việc với Công ty Dow Chemical về việc tuyển dụng sinh viên

Thời gian: 10h30, ngày 02-11-2018

Địa điểm: Phòng họp cơ sở 1, 80 Trương Công Định, phường 3, TP.Vũng Tàu.

Thành phần tham gia: GĐTT KN & VL; LĐ phòng KHCN - HTQT; Ngành: CNKT hóa học, CNKT Thực phẩm.