Làm việc với đại diện trường ĐH Torrents (Úc) và Alliant (Mỹ)

Lượt xem: 121

Ngày đăng: 05/06/2018

Làm việc với đại diện trường ĐH Torrents (Úc) và Alliant (Mỹ)

Thời gian: 9h30, ngày 15/06/2018

Địa điểm: Cơ sở 1, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Đơn vị tổ chức: Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế