Kỹ năng mềm, kỹ năng cứng

Lượt xem: 231

Ngày đăng: 21/04/2017

 

Mai Quang

Chúng ta đang phải bàn nhiều đến việc rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên. Vậy thực chất nó có liên quan như thế nào đối với mục tiêu giáo dục?

Theo Tổ chức Khoa học Giáo dục và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO), giáo dục có bốn trụ cột: Học để biết; Học để làm người, Học để chung sống và Học để làm việc. Phân tích "bốn trụ cột" này ta thấy:

       Học để biết  là việc học để có thêm năng lực nhận thức. Ở đây 2 kỹ năng có thể mang lại:

          1. Kỹ năng tư duy phân tích

          2. Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề.

       Học để làm người là việc học để tăng cường năng lực cá nhân. Các kỹ năng cần đề cập ở đây là:

          3. Kỹ năng kiểm soát bản thân

          4. Kỹ năng quản lý cảm xúc

          5. Kỹ năng quản lý căng thẳng, áp lực.

        Học để chung sống là học để tăng cường năng lực ứng xử. Các kỹ năng cần đề cập ở đây:

          6. Kỹ năng giao tiếp

          7. Kỹ năng đàm phán

          8. Kỹ năng cảm thông

          9. Kỹ năng hợp tác

         10. Kỹ năng gây ảnh hưởng

       Học để làm việc. Ở trụ cột này người học tiếp nhận kỹ năng chuyên môn, kỹ năng cứng.

Như vậy, một điều có vẻ bất ngờ nhưng đã được công nhận đó là kỹ năng mềm chiếm một tỷ trọng rất lớn trong mục tiêu giáo dục: 3 trong 4 trụ cột. Về điều này Daniel Goleman một nhà tâm lí học người Mỹ cũng đã khẳng định: Kỹ năng cứng IQ chỉ chiếm 15%, kỹ năng mềm EQ chiếm 85% khả năng thành đạt của mỗi con người.

Nói là "bất ngờ" nhưng thực ra ông cha ta cũng đã đề cập đến điều này: "Tiên học lễ hậu học văn"; hay như Nguyễn Du: "Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài". Đức Phật thì dạy "Vạn pháp duy tâm tạo" – mọi thứ đều xuất phát từ tâm của ta. Tất cả những điều đó nói lên mức độ quan trọng của Kỹ năng mềm so với toàn bộ kỹ năng mà giáo dục có thể mang lại.

Thế kỷ 21 là thế kỷ mà Kỹ năng mềm cần được làm cho nó cứng lại, Kỹ năng cứng cần được làm cho nó mềm đi, vì vậy hãy cảnh giác với việc chúng ta, những người làm công tác giáo dục, nhồi nhét quá nhiều kiến thức cho người học!

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC