Ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình thực tập sinh tại Nhật Bản với công ty Kowa (NB)

Lượt xem: 166

Ngày đăng: 31/01/2018

Thời gian: 08-09/02/2018

Địa điểm: CS1 - BVU

Đơn vị tổ chức: TT. TVVL - KN