Hội nghị về cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BRVT năm 2017"

Lượt xem: 223

Ngày đăng: 06/06/2017

Thời gian: 14h, ngày 08/06/2017

Địa điểm: CS1 - BVU

Đơn vị tổ chức: TT TVVL - KN