Khóa tập huấn "Chinh phục mục tiêu"

Lượt xem: 60

Ngày đăng: 03/10/2018

Khóa tập huấn "Chinh phục mục tiêu"

Thời gian: 8h, ngày 3/10/2018

Địa điểm: hội trường cơ sở 2 trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, 1 Trương Văn Bang, phường 7, TP.Vũng Tàu

Đơn vị tổ chức: Phòng Công tác sinh viên

Thành phần tham gia: Sinh viên BVU