Khai mạc khóa tập huấn Kỹ năng tự đánh giá theo TT 12/2017

Lượt xem: 37

Ngày đăng: 31/10/2018

Khai mạc khóa tập huấn Kỹ năng tự đánh giá theo TT 12/2017

Thời gian: 8h - 17h30 từ ngày 02 đến 05-11-2018

Địa điểm: Hội trường cơ sở 1, 80 Trương Công Định, phường 3, TP.Vũng Tàu

Thành phần tham gia: Ban Giám hiệu; Lãnh đạo: Phòng/ Viện/ Trung Tâm; Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học QĐ 335 ngày 14/9/2018