Khai giảng năm học 2017 - 2018

Lượt xem: 407

Ngày đăng: 04/09/2017

Thời gian: Ngày 29/09/2017.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.