Khai giảng lớp “Ứng dụng phương pháp giảng dạy tích cực: Học tập qua trải nghiệm”

Lượt xem: 100

Ngày đăng: 15/05/2018

Thời gian: 8h, ngày 26/05/2018

Địa điểm: Hội trường cơ sở 2, số 1 Trương Văn Bang, TP.Vũng Tàu

Đơn vị tổ chức: Trung tâm Đào tạo đại cương & Phát triển kỹ năng mềm

Đối tượng: Sinh viên, giảng viên có nhu cầu