Kết quả tuyển sinh đại học liên thông, văn bằng 2, kỳ thi ngày 16 và 17 tháng 1 năm 2016


Ngày đăng: 02/18/2016 Lượt xem: 2029

Quyết định công nhận kết quả

KQTS Liên Thông DS1

KQTS Liên Thông DS2

KQTS VB2 DS1

Kết quả tuyển sinh đại học liên thông, văn bằng 2, kỳ thi ngày 16 và 17 tháng 1 năm 2016