Kế hoạch đào tạo

Ngày đăng: 22/02/2017

Những thông tin này giúp sinh viên chủ động hơn trong quá trình học tập cũng như sắp xếp các kế hoạch cá nhân, vì vậy các bạn sinh viên cần lưu ý để hoàn thành các các công việc cần thiết đúng thời hạn.

Kế hoạch - tiến độ 2016 - 2017

Kế hoạch - tiến độ 2015- 2016

Kế hoạch - tiến độ 2014 - 2015

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC