Kế hoạch, tiến độ đào tạo

Lượt xem: 525

Ngày đăng: 22/02/2017

Những thông tin này giúp sinh viên chủ động hơn trong quá trình học tập cũng như sắp xếp các kế hoạch cá nhân, vì vậy các bạn sinh viên cần lưu ý để hoàn thành các các công việc cần thiết đúng thời hạn.

Năm học 2016 - 2017

Năm học 2015- 2016

Năm học 2014 - 2015

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC