Human: TẬP ĐOÀN NGUYỄN HOÀNG THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC


Ngày đăng: 07/28/2016 Lượt xem: 961

Thành lập Hội đồng Giáo dục

Bộ phận thường trực của HĐGD bao gồm các chuyên gia giáo dục và các nhà quản lý cấp cao của NHG, gồm các chức danh: Chủ tịch Hội đồng, Tổng thư ký và Chuyên viên. Bộ phận không thường trực gồm các chuyên gia giáo dục, cố vấn chuyên môn, Hiệu trưởng HBU, Giám đốc điều hành hệ thống iSchool, Giám đốc điều hành hệ thống SGA, Giám đốc Ban phát triển Giáo dục, Giám đốc Nguồn nhân lực, Đại diện các Ban chức năng thuộc văn phòng tập đoàn.

Bắt đầu từ năm học 2015-2016, NHG đã thiết lập được một hệ thống giáo dục xuyên suốt từ mầm non tới đại học, trở thành một mạng lưới đào tạo liên cấp (đầy đủ các cấp học) đầu tiên của khối ngoài công lập. Đây là một bước tiến lớn trong định hướng đầu tư giáo dục của NHG, nhưng đồng thời cũng đặt ra cho NHG những thách thức lớn về phát triển bền vững sự nghiệp giáo dục. Đó là:

- Đảm bảo tính thống nhất và toàn vẹn sự phát triển của người học trong hệ thống;

- Đảm bảo cho người học một khi đã tham gia vào hệ thống giáo dục của NHG sẽ có được nhân cách tốt đẹp, nghề nghiệp vững chắc và tương lai rộng mở, thích ứng với những tiến bộ của xã hội Việt Nam và hội nhập quốc tế;

- Đảm bảo cho hệ thống giáo dục của NHG đạt được những yêu cầu cao nhất của hệ thống giáo dục quốc gia, đồng thời tiến tới chuẩn khu vực, góp phần tạo nên những công dân toàn cầu đóng góp vào sự phát triển của đất nước và con người Việt Nam;

- Tạo nên những giá trị đặc trưng trong hệ thống giáo dục của NHG góp phần tạo nên tính độc đáo của người học;

- Cam kết một sự đầu tư nghiêm túc, lâu dài và trách nhiệm đối với thế hệ trẻ và đối với sự nghiệp giáo dục của đất nước.

Những thách thức nói trên đòi hỏi Ban điều hành NHG và toàn thể các thành viên trong hệ thống phải có sự đồng tâm hiệp lực trong lý tưởng, trong hành động, trên cơ sở khoa học vững chắc. Chính vì vậy, HĐGD của Tập đoàn được thành lập nhằm tạo thêm sức mạnh giúp Tập đoàn thích ứng và vượt qua các thách thức này.

Chính vì vậy, vai trò của HĐGD được qui định trong qui chế thành lập rất rõ ràng gồm:

1. HĐGD tập hợp những chuyên gia giáo dục hàng đầu đóng vai trò cố vấn cho sự phát triển bền vững hệ thống giáo dục của Tập đoàn Nguyễn Hoàng.

2. Tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo Tập đoàn trong việc xác định những định hướng, chiến lược phát triển hệ thống giáo dục tại Tập đoàn.

3. Xác lập và thể hiện triết lí giáo dục của Tập đoàn trong các hoạt động giáo dục đảm bảo phát triển người học toàn diện, giúp sống đầy đủ phẩm giá của con người trong thời đại toàn cầu hóa.

4. Giám sát và đánh giá hoạt động giáo dục của toàn hệ thống đảm bảo vận hành chuyên môn sát với mục tiêu, chiến lược, định hướng và triết lí giáo dục của Tập đoàn

Định hướng trong năm 2016

Trong các phiên họp, HĐGD dự kiến đưa ra các mục tiêu định hướng cần thực hiện trong năm 2016, gồm:

1. Xây dựng văn hóa tổ chức nhân văn, hiệu quả và văn minh tình thương trong toàn hệ thống, trên cơ sở bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của toàn hệ thống.

3. Triển khai các chương trình giáo dục nhân bản, giá trị sống, nghệ thuật sống một cách thiết thực, phong phú, đa dạng và hiệu quả để góp phần nâng cao phẩm giá người học trong hệ thống giáo dục NHG.

4. Đổi mới và làm phong phú các hoạt động phục vụ cộng đồng của học sinh – sinh viên, giúp người học sống gắn bó với cộng đồng, trở nên những công dân trưởng thành, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm xã hội.

5. Bước đầu thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học một cách thiết thực và hữu ích.

6. HĐGD nhận thấy rằng việc thực hiện những mục tiêu này đòi hỏi sự nỗ lực rất to lớn của toàn thể các thành viên trong hệ thống; và hy vọng lòng nhiệt thành và tình yêu đối với sự nghiệp giáo dục của toàn thể thành viên trong hệ thống sẽ giúp biến những mục tiêu trên trở thành hiện thực.

LÊ ĐINH

Theo Human

 

 

Human: TẬP ĐOÀN NGUYỄN HOÀNG THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC

Thống kê

  • User trực tuyến : 1

  • Số lượt truy cập: 149146