Hội thao Sinh viên BVU khỏe gồm 2 môn: bóng đá Nam, Nữ và Việt dã

Lượt xem: 87

Ngày đăng: 28/12/2017

Thời gian: 13-27/01/2018

Địa điểm: Sân bóng đá Thành Nam và đường lên Hải Đăng - TPVT

Đơn vị tổ chức: Phòng CTSV