Hội thao Sinh viên BVU khỏe môn: bóng đá Nam, Nữ

Lượt xem: 336

Ngày đăng: 28/12/2017

Thời gian: 23/01/2018 - 04/02/2018

Địa điểm: Sân bóng đá Thành Nam

Đơn vị tổ chức: Phòng CTSV