Hội thảo khoa học phương pháp dạy tốt và học tốt trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Lượt xem: 485

Ngày đăng: 31/10/2017

1. Hội thảo phương pháp dạy tốt trong cuộc cách mạng 4.0

Nội dung hội thảo: Là những bài viết từ phương pháp giảng dạy, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của những cán bộ giảng viên có kinh nghiệm và tiếp cận những phương pháp giảng dạy tiên tiến, đặc biệt cần quan tâm về qui trình và công nghệ ứng dụng đổi mới giảng dạy trong 4.0.

Thời gian dự kiến: Từ 14:00 – 17:30 ngày 30 tháng 11 năm 2017

Hội thảo phương pháp học tốt trong cuộc cách mạng 4.0

Nội dung hội thảo: Là những bài viết từ phương pháp học, phương pháp làm bài thi và làm báo cáo tốt nghiệp của những cán bộ giảng viên, cựu sinh viên và sinh viên giỏi có kinh nghiệm và tiếp cận những phương pháp học tiên tiến, đặc biệt cần quan tâm về qui trình và công nghệ ứng dụng đổi mới cách học trong 4.0.

Thời gian dự kiến: Từ 8:30 – 11:30 ngày 30 tháng 12 năm 2017

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC