Hội thảo khoa học kỹ thuật "Ứng dụng kỹ thuật và Công nghệ thông minh cho nghề khai thác hải sản xa bờ của tỉnh BR-VT"

Lượt xem: 90

Ngày đăng: 11/08/2017

Thời gian: 10/08/2017;

Địa điểm: CS1 - BVU;

Đơn vị tổ chức: P. KHKT - HTQT