Hội thảo "Hành trang vào nghề kế toán"

Lượt xem: 98

Ngày đăng: 05/06/2018

Hội thảo "Hành trang vào nghề kế toán"

Thời gian: 8h30, ngày 12/06/2018

Địa điểm: Hội trường Cơ sở  2, 1 Trương Văn Bang, phường 7, TP.Vũng Tàu

Đơn vị tổ chức: Viện Quản lý - Kinh doanh