Hội thảo Giảng viên và Sinh viên với công nghệ điện toán đám mây

Ngày đăng: 25/03/2017

Thời gian: ngày 20/04/2017

Địa điểm: CS2 - BVU campus

Đơn vị tổ chức: Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh