Hội thảo du lịch trong thời đại 4.0 quốc gia

Lượt xem: 232

Ngày đăng: 27/11/2017

Thời gian: 8h ngày 22-23/12/2017;

Địa điểm: Pullman Hotel;

Đơn vị tổ chức: Phòng KHCN - HTQT.