Hội đồng nghiệm thu đề tài của sinh viên Pháp

Lượt xem: 187

Ngày đăng: 03/08/2018

Hội đồng nghiệm thu đề tài thực tập của sinh viên Pháp

Thời gian: 08h30, ngày 06-08-2018

Địa điểm: Hội trường cơ sở 1, trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, số 80 Trương Công Định, phường 3, TP.Vũng Tàu

Đơn vị tổ chức: Viện Kỹ thuật - Kinh tế Biển