Giới thiệu về Chương trình bồi dưỡng & phát triển tài năng

Lượt xem: 63

Ngày đăng: 25/10/2018

Giới thiệu về Chương trình bồi dưỡng & phát triển tài năng

Thời gian: 15h30, ngày 01/11/2018

Địa điểm: Hội trường cơ sở 1, trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, 80 Trương Công Định, phường 3, TP.Vũng Tàu

Thành phần tham gia: Sinh viên BVU