Giao lưu với sinh viên trường ĐHQG Hankyong (Hàn Quốc)

Lượt xem: 111

Ngày đăng: 05/06/2018

Giao lưu với sinh viên trường ĐHQG Hankyong (Hàn Quốc)

Thời gian: 9h, ngày 22,23/06/2018

Địa điểm: Cơ sở 1, trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, 80 Trương Công Định, phường 3, TP.Vũng Tàu

Đơn vị tổ chức: Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế