Giảng viên Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu nghiên cứu thành công "Vật liệu Nanocurmin" từ cây nghệ, ứng dụng vào y học ngăn ngừa bệnh ung thư

Lượt xem: 243

Ngày đăng: 03/02/2017

Ngày 10 tháng 09 năm 2016 tại trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (Số 1 Trương Văn Bang – TP.Vũng Tàu). Phòng KH&CGCN đã tiến hành tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài của ThS.Vũ Thị Hồng Phượng, Giảng viên Khoa Hóa học – CNTP làm chủ nhiệm và ThS.Đỗ Thanh Sinh, Cán bộ nghiên cứu Ban quản lý Khu Công nghệ cao TP.Hồ Chí Minh làm thành viên cùng tham gia đề tài: " Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocurcumin ứng dụng trong thực phẩm". 

Đề tài mang ý nghĩa trong phát triển của khoa học công nghệ chế tạo thực phẩm từ cây nghệ để tạo ra vật liệu Nanocurcumin ứng dụng vào y học ngăn ngừa bệnh ung thư, căn bệnh hiểm nghèo của con người hiện nay.

Đề tài đã hoàn thành:

*Tổng quan vấn đề nghiên cứu:

 

*Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng các phương pháp hóa học, phân tích có độ tin cậy cao như:

a)      Phương pháp đo phân bố kích thước hạt (DLS).

 

b)      Ảnh kính hiển vi điện tử quét phát xạ trường (FE-SEM)

c)      Ảnh kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM).

d)      Phổ hồng ngoại UV-Vis

e)      Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

f)       Và các phương pháp hỗ trợ khác

     

*Nội dung nghiên cứu:

a) Xây dựng quy trình thực nghiệm điều chế nanocurcumin bằng phương pháp bottom up

b) Xây dựng quy trình điều chế nano curcumin bằng kỹ thuật nghiền lắc

 

 

c) Xây dựng quy trình điều chế nano curcumin bằng kỹ thuật nghiền quay

*Kết quả nghiên cứu

  1. Đã điều chế được nanocurcumin theo phương pháp topdown ở nồng độ thấp (0,06%) có kích thước trung bình được đo bằng TEM, DLS khoảng 50nm.
  2. Đã điều chế hạt curcumin theo quy trình nghiền lắc với hàm lượng RH40 lớn hơn 1,5 lần so với curcumin thì thu được hạt curcumin có kích thước dưới 1000nm, kích thước hạt phân bố rộng và hạt nanocurcumin phân tán trong hỗn hợp PEG và PVP K30 không bị lắng thời thời gian 30 ngày. Hiệu suất của quy trình nghiền lắc thu được khoảng 60-70%.
  3. Quy trình điều chế với kỹ thuật nghiền quay đã điều chế được nano curcumin ở kích thước hạt dưới 100nm với nồng độ 1% trong thời gian 20 giờ sử dụng Tween 80 làm chất hoạt động bề mặt để phân tán tốt nanocurcumin.

Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá đề tài đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu đề tài cấp cơ sở, đủ điều kiện để đăng ký nghiên  cứu đề tài cấp Tỉnh, cấp Bộ. Đề tài được xếp loại Xuất sắc.

Nguồn: TS. Vũ Văn Đông

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC