Gặp gỡ, giao lưu với GS. Ngô Bảo Châu

Lượt xem: 141

Ngày đăng: 11/08/2017

Thời gian: 07/08/2017;

Địa điểm: CS1 - BVU;

Đơn vị tổ chức: P. Nhân sự - Hành chính.