Danh sách cán bộ, giảng viên và sinh viên BVU tham gia cắt tóc và đo thị lực miễn phí trong chương trình “Tìm hiểu và giao lưu văn hóa Hàn Quốc”

Lượt xem: 513

Ngày đăng: 08/01/2018

Dưới đây là danh sách những người đăng ký online sớm nhất, được chọn cắt tóc miễn phí và danh sách các bạn sinh viên được đo mắt cận thị, tặng kính miễn phí, mọi người vui lòng kiểm tra tên, khung giờ và ngày để đến tham gia chương trình nhé. 

DANH SÁCH CẮT TÓC HÀN QUỐC

STT Họ và tên Giới tính Chức vụ Phòng/Viện Ngày giờ
1 Phạm Thị Lan Nhi Nữ Sinh viên NN-VH-QHQT 14h-14h30 (9/1)
2 Cao Thị Lương Nữ Sinh viên DL-QLKD 14h30-15h (9/1)
3 Trần Ngọc Thảo Nhi Nữ Sinh viên DL-QLKD 15h-15h30 (9/1)
4 Lê Thị Thu Thảo Nữ Sinh viên DL-QLKD 15h30-16h (9/1)
5 Lê Hữu Dương Nam Sinh viên KT-KTB 16h-16h30 (9/1)
6 Nguyễn Trần Phú Nam Sinh viên CNTT-DDT 16h30-17h (9/1)
7 Võ Thị Ngọc Hiếu Nữ Sinh viên NN-VH-QHQT 14h-14h30 (9/1)
8 Phạm Mỹ Linh Nữ Sinh viên DL-QLKD 14h30-15h (9/1)
9 Lê Hân Nữ Sinh viên NN-VH-QHQT 15h-15h30 (9/1)
10 Bùi Thị Thùy Dương Nữ Sinh viên KT-KTB 15h30-16h (9/1)
11 Phạm Quốc Phú Nam Sinh viên KT-KTB 16h-16h30 (9/1)
12 Nguyễn Thị Hồng Huệ Nữ Sinh viên NN-VH-QHQT 16h30-17h (9/1)
13 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ Sinh viên NN-VH-QHQT 14h-14h30 (9/1)
14 Nguyễn Thị Kim Nhinh Nữ Cán bộ CNTT-DDT 14h30-15h (9/1)
15 Nguyễn Thị Thanh Hiền Nữ Sinh viên DL-QLKD 15h-15h30 (9/1)
16 Nguyễn Huy Tùng Nam Sinh viên NN-VH-QHQT 15h30-16h (9/1)
17 Nguyễn Ngọc Vĩ Nữ Sinh viên NN-VH-QHQT 16h-16h30 (9/1)
18 Nguyễn Thị Kim Oanh Nữ Sinh viên DL-QLKD 16h30-17h (9/1)
19 Nguyễn Thị Thương Nữ Sinh viên DL-QLKD 14h-14h30 (9/1)
20 Trần Hải Phước Nam Sinh viên KT-KTB 14h30-15h (9/1)
21 Tạ Đức Duy Nam Sinh viên DL-QLKD 15h-15h30 (9/1)
22 Nguyễn Thị Tú Uyên Nữ Sinh viên NN-VH-QHQT 15h30-16h (9/1)
23 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nữ Sinh viên NN-VH-QHQT 16h-16h30 (9/1)
24 Trương Thị Quỳnh Trâm Nữ Sinh viên NN-VH-QHQT 16h30-17h (9/1)
25 Phan Đức Huy Nam Sinh viên NN-VH-QHQT 8h30 - 9h (10/1)
26 Nguyễn Ngọc Đan Thanh Nữ Sinh viên NN-VH-QHQT 9h - 9h30 (10/1)
27 Lê Hữu Thanh Nam Sinh viên NN-VH-QHQT 9h30 - 10h (10/1)
28 Trần Thị Mỹ Huyền Nữ Sinh viên NN-VH-QHQT 10h - 10h30 (10/1)
29 Phạm Thị Thanh Tuyền Nữ Sinh viên NN-VH-QHQT 10h30 - 11h (10/1)
30 Lã Thị Thúy Hạnh Nữ Sinh viên NN-VH-QHQT 11h - 11h30 (10/1)
31 Trần Quang Nhu Nam Sinh viên CNTT-DDT 8h30 - 9h (10/1)
32 Mai Hoàng Vũ Nam Sinh viên CNTT-DDT 9h - 9h30 (10/1)
33 Nguyễn Thanh Tú Nam Sinh viên CNTT-DDT 9h30 - 10h (10/1)
34 Võ Minh Dương Nam Sinh viên CNTT-DDT 10h - 10h30 (10/1)
35 Mai Quốc Cường Nam Sinh viên CNTT-DDT 10h30 - 11h (10/1)
36 Đoàn Chí Tài Nam Sinh viên CNTT-DDT 11h - 11h30 (10/1)
37 Nguyễn Cảnh Minh Nam Sinh viên CNTT-DDT 8h30 - 9h (10/1)
38 Nguyễn Thị Thúy Nga Nữ Sinh viên NN-VH-QHQT 9h - 9h30 (10/1)
39 Đào Quỳnh Như Nữ Sinh viên CNTT-DDT 9h30 - 10h (10/1)
40 Lê Quang Thắng Nam Sinh viên CNTT-DDT 10h - 10h30 (10/1)
41 Võ Thanh Bình Nam Sinh viên CNTT-DDT 10h30 - 11h (10/1)

 

Các bạn chưa kịp đăng ký online có thể đến đăng ký trực tiếp, nếu các bạn trong danh sách đã được cắt xong và còn thời gian thì các bạn sẽ được vào cắt nhé.

DANH SÁCH ĐO MẮT CẬN THỊ & TẶNG KÍNH MIỄN PHÍ

STT Ngày Giờ Họ và tên Lớp Viện
1 Chiều (09/01/2018) 14:00 - 15:00 Lã Thị Thúy Hạnh DH16HQ Ngôn ngữ - Văn hóa - QHQT
2 Đoàn Vương Như Quỳnh DH16HQ Ngôn ngữ - Văn hóa - QHQT
3 Hoàng Thị Thanh Thúy DH16HQ Ngôn ngữ - Văn hóa - QHQT
4 Huỳnh Như Ý DH16HQ Ngôn ngữ - Văn hóa - QHQT
5 Lê Thị Huệ DH16HQ Ngôn ngữ - Văn hóa - QHQT
6 Hồ Thị Thủy Triều DH16HQ Ngôn ngữ - Văn hóa - QHQT
7 15:00 - 16:00 Nguyễn Thị Kim Thoa DH16HQ Ngôn ngữ - Văn hóa - QHQT
8 Nguyễn Thủy Tiên DH16HQ Ngôn ngữ - Văn hóa - QHQT
9 Đặng Ngọc Thủy Thương DH16HQ Ngôn ngữ - Văn hóa - QHQT
10 Đặng Thị Thảo Lam DH16HQ Ngôn ngữ - Văn hóa - QHQT
11 Trần Hoàng Linh Chi DH16HQ Ngôn ngữ - Văn hóa - QHQT
12 Phạm Thị Thu Hằng DH16HQ Ngôn ngữ - Văn hóa - QHQT
13 16:00 - 17:00 Vũ Như Lệ DH16HQ Ngôn ngữ - Văn hóa - QHQT
14 Ngô Thị Phương Trinh DH16HQ Ngôn ngữ - Văn hóa - QHQT
15 Nguyễn Thị Phương DH15KC1 Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
16 Đào Thị Quỳnh DH15KC1 Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
17 Phạm Thế Minh DH15KT Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
18 Nguyễn Thị Kim Yến DH15KC1 Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
19 Sáng (10/01/2018) 8:30 - 9:20 Nguyễn Thị Ly DH15KD Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
20 Nghiêm Nữ Ái Nhi DH15DN Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
21 Trần Thị Hồng Vân DH16QS Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
22 Vũ Thu Thảo DH15QL Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
23 Lê Tuấn Anh DH16DL3 Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
24 Trần Thị Kim Thanh DH16DL3 Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
25 9:20 - 10:20 Vũ Thị Xuân DH16DL3 Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
26 Hồ Ngọc Thùy Linh DH15XD Viện Kỹ thuật - kinh tế biển
27 Nguyễn Sỹ Anh Tuấn DH16CK Viện Kỹ thuật - kinh tế biển
28 Lê Duy Quốc Nam DH16CK Viện Kỹ thuật - kinh tế biển
29 Lê Tấn Hòa DH16CK Viện Kỹ thuật - kinh tế biển
30 Nguyễn Lê Đức Toàn DH16CK Viện Kỹ thuật - kinh tế biển
31 10:20 - 11:00 Nguyễn Tuấn Thanh Duy DH16CK Viện Kỹ thuật - kinh tế biển
32 Tống Thị Ngọc Bé DH15HC Viện Kỹ thuật - kinh tế biển
33 Phạm Thái Quang DH15HC Viện Kỹ thuật - kinh tế biển
34 Nguyễn Vi Linh DH17KH Viện Kỹ thuật - kinh tế biển
35 Trần Thị Lệ DH17KH Viện Kỹ thuật - kinh tế biển
36 Nguyễn Thị Ngọc Mai DH17KH Viện Kỹ thuật - kinh tế biển
37 Chiều (10/01/2018) 14:00 - 15:00 Lý Gia Hân DH16HQ Ngôn ngữ - Văn hóa - QHQT
38 Lê Thị Hồng DH16HQ1 Ngôn ngữ - Văn hóa - QHQT
39 Phạm Thị Lan Nhi DH16HQ1 Ngôn ngữ - Văn hóa - QHQT
40 Nguyễn Phương Ngân DH16HQ1 Ngôn ngữ - Văn hóa - QHQT
41 Hà Thị Nga DH16HQ1 Ngôn ngữ - Văn hóa - QHQT
42 Hồ Thị Phương Trinh DH16HQ2 Ngôn ngữ - Văn hóa - QHQT
43 15:00 - 16:00 Nguyễn Trần Phú   CNTT - Điện điện tử
44 Bùi Thế Huy   CNTT - Điện điện tử
45 Trần Minh Đức   CNTT - Điện điện tử
46 Đặng Ngọc Thành Công   CNTT - Điện điện tử
47 Mai Thanh Tuấn   CNTT - Điện điện tử
48 Hoàng Nhật Phong   CNTT - Điện điện tử
49 16:00 - 17:00 Võ Thanh Bình   CNTT - Điện điện tử
50 Đào Quỳnh Như   CNTT - Điện điện tử
51 Trần Quang Như   CNTT - Điện điện tử
52 Lâm Đỗ Văn   CNTT - Điện điện tử

Mọi thắc mắc, mọi người vui lòng liên hệ: Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế

SĐT: 064 7305456 (3031) gặp Ms. Phương, hoặc emai: phuongvtn@bvu.edu.vn 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC