Cuộc thi "Giải quyết tình huống kinh doanh"

Lượt xem: 76

Ngày đăng: 04/07/2018

Vòng loại Cuộc thi "Giải quyết tình huống kinh doanh"

Thời gian: 7h30, ngày 05-07-2018

Địa điểm: Hội trường cơ sở 2, trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

1 Trương Văn Bang, phường 7, TP.Vũng Tàu

Đơn vị tổ chức: Viện Quản lý - Kinh doanh