Chương trình học tập và trải nghiệm thực tế tại Singapore cho SV BVU

Lượt xem: 233

Ngày đăng: 27/11/2017

Thời gian: 8/11/12/2017;

Địa điểm: Singapore;

Đơn vị tổ chức: Phòng KHCN - HTQT.