Chương trình học bổng Excellence Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam năm 2018 - 2019

Lượt xem: 509

Ngày đăng: 07/11/2017

Trong khuôn khổ chương trình học bổng Excellence, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam xin mời các bạn sinh viên Việt Nam có nguyện vọng tiếp tục học tập trong các trường đại học hay trường lớn tại Pháp ở trình độ thạc sĩ 2 hay tiến sĩ, nộp hồ sơ xin học bổng.

Các chuyên ngành học ưu tiên bao gồm:

- Khoa học cơ bản

- Đào tạo kỹ sư

- Kinh tế và quản lý

- Luật

Học bổng được cấp trong thời gian như sau :

- 12 tháng đối với trình độ thạc sỹ 2

- 36 tháng đối với trình độ tiến sỹ

Việc xét duyệt thí sinh được thực hiện, ban đầu trên cơ sở xét duyệt hồ sơ và sau đó các thí sinh có hồ sơ đươc lựa chọn sẽ qua phỏng vấn.

Thời gian:

- Hạn cuối nhận hồ sơ: 05/01/2018

- Phỏng vấn các thí sinh có hồ sơ được lựa chọn: trong tháng 03/2018

- Thông báo kết quả: Kể từ giữa tháng 04/2018

Quy định của chương trình học bổng chất lượng cao và mẫu tờ khai xin học bổng có thể tải về từ địa chỉ : www.ambafrance-vn.org 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC