Chương trình Học bổng Endeavour niên khóa 2018

Lượt xem: 414

Ngày đăng: 04/05/2017

Học bổng Endeavour bậc Sau Đại học (Endeavour Postgraduate Scholarships)

- Thạc sĩ: Trị giá học bổng lên tới 140.500 đô la Australia

- Tiến sĩ : Trị giá học bổng lên tới 272.500 đô la Australia

- IELTS 6.5 hoặc tương đương

- Thời gian học tâp/ nghiên cứu là 2 năm cho khóa Thạc sĩ, và 4 năm cho Tiến sĩ

Học bổng Endeavour dành cho Đào tạo Dạy nghề (Endeavour Vocational Education and Training Scholarships)

- Bằng Cao đẳng hoặc Cao đẳng nâng cao ở Australia

- Thời gian học tập lên tới 2.5 năm

- IELTS 6.5 hoặc tương đương

- Trị giá học bổng lên tới  131.000 đô la Australia

Học bổng Endeavour Nghiên cứu Ngắn hạn (Endeavour Research Fellowships)

- Nghiên cứu để phục vụ cho đề tài Thạc sỹ, Tiến sỹ đang thực hiện tại Việt Nam hoặc nghiên cứu Sau Tiến sỹ

- Thời gian nghiên cứu từ 4 – 6 tháng ở Australia

- IELTS 6.5 hoặc tương đương (hoặc được xác nhận bởi đơn vị tiếp nhận của Australia)

- Trị giá học bổng lên tới 24.500 đô la Australia 

Học bổng Endeavour dành cho Các nhà Quản lý (Endeavour Executive Fellowships)

- Chương trình phát triển chuyên môn

- Thời gian nâng cao chuyên môn từ 1 – 4 tháng ở Australia

- IELTS 6.5 hoặc tương đương (hoặc được xác nhận bởi đơn vị tiếp nhận của Australia)

- Trị giá học bổng lên tới 18.500 đô la Australia

Đặc điểm của Học bổng Endeavour:

- Không hạn chế độ tuổi

- Dành cho các ngành nghề, lĩnh vực

- Nộp hồ sơ trực tuyến

- Có cán bộ phụ trách hỗ trợ trong suốt thời gian thực hiện học bổng ở Australia

Chương trình Học bổng Endeavour niên khoá 2018 nhận hồ sơ đến hết 30 tháng 6 năm 2017.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ Phòng KHCN - HTQT (Bộ phận HTQT). ĐT: 064 7305456 -  ext: 3031.

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC