Chương trình đại sứ tuổi trẻ 2018

Lượt xem: 470

Ngày đăng: 24/10/2017

1. Rural Empowerment and Development (READ)

Thời gian: 11-14/01/2018

Địa điểm: Thái Lan

Chi tiết chương trình, vui lòng xem tại đây.

2. Youth Environmental Summit (YES)

Thời gian: 31/01-04/02/2018

Địa điểm: Singapore

Chi tiết chương trình, vui lòng xem tại đây

3. RS=ABC Hackathon 

Thời gian: 31/03-04/04/2018

Địa điểm: Malaysia

Chi tiết chương trình, vui lòng xem tại đây.

4. Asia Math Engineering Conference (AMEC)

Thời gian: 05-09/06/2018

Địa điểm: Singapore

     AMEC Summer Camp 

Thời gian: 27/05-09/06/2018

Địa điểm: Malaysia và Singapore

Chi tiết chương trình, vui lòng xem tại đây.

5. Science Ttechnology Innovation Creativity Conferenfe (STICK)

STICK Summer Camp

Chi tiết chương trình, vui lòng xem tại đây

6. Asia Students Leadership Conference (ASLC) 

ASLC Summer Camp 

Chi tiết chương trình, vui lòng xem tại đây

Chi tiết lệ phí tham dự của từng chương trình, vui lòng xem tại đây.

Đề biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: 

Phòng Khoa học công nghệ-Hợp tác quốc tế

Số điện thoại: 0254.7305456 ext: 3031/ Email: phuongvtn@bvu.edu.vn

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC