Chung kết "Nốt nhạc BVU" Tổng kết trao giải cuộc thi ảnh "Gương mặt đại diện BVU"

Lượt xem: 135

Ngày đăng: 13/11/2017

Thời gian: 18/11/2017

Địa điểm: sân khấu ngoài trời nhà văn hóa Thanh niên BRVT

Đơn vị tổ chức: Phòng.CTSV