Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho đối tượng 4


Ngày đăng: 08/25/2014 Lượt xem: 4238

Sáng ngày 21/8/2014, Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Hội đồng giáo dục Quốc phòng – An ninh thành phố Vũng Tàu tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đối tượng 4 của trường. Dự lễ khai giảng có Phó Hiệu trưởng GS.TSKH. Ngô Văn Lược, Thượng tá Nguyễn Xuân Sơn, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự thành phố Vũng Tàu và 85 cán bộ, giảng viên thuộc đối tượng 4.

Lớp học lần này được tổ chức trong 2 ngày nhằm quán triệt và bồi dưỡng quan điểm, đường lối của Đảng về Quốc phòng và an ninh, nâng cao nhận  thức cho cán bộ, giảng viên về nhiệm vụ Quốc phòng và an ninh, công tác quốc phòng quân sự địa phương. Tình hình an ninh, chính trị quốc tế, khu vực và trong nước hiện nay để mỗi cán bộ, giảng viên nâng cao trách nhiệm và ý thức xây dựng , bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời gian bồi dưỡng, các học viên được nghiên cứu và thảo luận về 6 chuyên đề: Phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Một số vấn đề kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh; Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới và 4 chuyên đề bổ trợ.

Lớp học bồi dưỡng bao gồm một số vấn đề mới, thiết thực, có ý nghĩa chiến lược về quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, giúp các học viên nắm được những nội dung cơ bản để vận dụng kiến thức đã học vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở trường theo phạm vi chức trách được giao, đồng thời đề xuất những vẫn đề cần giải quyết, góp phần hoàn chỉnh chương trình, nội dung và phương pháp tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

Lớp bồi dưỡng được Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức một cách nghiêm túc, học viên được đánh giá cao về mức độ chuyên cần học tập và kết quả tiếp thu bài, làm cơ sở để được chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng.

Nhữ Dương 

                                                                                                      

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho đối tượng 4