Biên chế lớp và phân công giảng dạy đại học, cao đẳng khóa tuyển sinh năm 2015


Ngày đăng: 09/18/2015 Lượt xem: 2818

Xem văn bản

Sinh viên ĐH, CĐ khóa 2015 chưa nhận Niên giám, liên hệ Phòng Đào tạo & QLSV (phòng 103, cơ sở 1) để nhận trước ngày 05/10/2015.

Các lớp nêu trên, học kỳ 1 gồm 14 tuần học từ 05/10/2015 đến 10/01/2016; 1 tuần dự trữ, 2 tuần thi từ 18/01 đến 31/01/2016; nghỉ tết Bính Thân từ 01/02 đến 21/02/2016.

Thủ tục chuyển ngành, chuyên ngành áp dụng đối với các ngành, chuyên ngành Trường không mở lớp, SV nhận Phiếu chuyển ngành/chuyên ngành tại Phòng Đào tạo & QLSV, cơ sở 1, 80 Trương Công Định, p.3, tp VT, vui lòng ghi đầy đủ thông tin và nộp lại. Thời gian từ 24/9 đến 01/10/2015.

tb939 Bienchelop.pdf
Biên chế lớp và phân công giảng dạy đại học, cao đẳng khóa tuyển sinh năm 2015