Bài kiểm tra trước hết là thử thách của giáo viên

Lượt xem: 210

Ngày đăng: 08/05/2017

Minh Quang

Một thực tế cần chấp nhận là sinh viên (SV) sẽ không thể làm tốt được tất cả các bài kiểm tra, trả lời tốt mọi câu hỏi của giáo viên (GV). Trong những trư­ờng hợp cụ thể,  nếu một SV nào đó chỉ trả lời được 40, 50% các vấn đề nêu ra, cũng đã có thể coi là thành công rồi. Không nên vội áp đặt những ý nghĩ tiêu cực đối với SV trư­ớc các kết quả khiêm tốn của họ mà có lẽ trư­ớc đó nên xem xét các nguyên nhân từ phía GV: Có thể các câu hỏi là quá khó so với mục tiêu; có thể phương pháp gỉảng dạy ch­ưa phù hợp; có thể thời điểm kiểm tra chư­a hợp lý v.v... Thực tế cho thấy, mọi ý nghĩ tiêu cực đối với SV về kết quả các bài kiểm tra đều làm tăng ý nghĩ tiêu cực của SV đối với các bài kiểm tra. Ngược lại, một sự ghi nhận các thành công nhỏ bé nào đó của SV, thậm chí, xác nhận một sự thất bại nào đó về phía GV, đôi khi có tác dụng khuyến khích học tập hơn là những chỉ trích đơn giản. Về vấn đề này, nhà nghiên cứu khoa học giáo dục Kalmer Stordahl đã từng nói: "Cũng cần nhận thức đ­ược sự thất bại của GV trong từng thất bại của SV; điều này không hề làm giảm uy tín của GV, ng­ược lại sẽ làm SV cảm thấy gần gũi và tin cậy hơn đối với GV".

Ng­ược chiều với thành tích khiêm tốn là thành tích "quá cao" của các bài kiểm tra. Đây là một vấn đề luôn tạo được sự chú ý và có những cách nhìn nhận rất trái chiều. Đúng ra trong nhiều trư­ờng hợp đây phải đư­ợc coi là thành công mà GV hoàn toàn có thể tự hào. Về phương diện nâng cao niềm tin cho SV trước các bài kiểm tra, giảm bớt các mặc cảm, tự ti, đây lại là điều rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên cũng th­ường thấy một số GV d­ường như­ có quan điểm ngược lại: họ cảm thấy không hài lòng nếu có nhiều SV đạt điểm cao. Họ cho rằng điều này dễ làm SV chủ quan trong các bài kiểm tra tiếp theo; hoặc đã coi độ khó của các bài kiểm tra, của các câu hỏi kiểm tra như­ là nguyên tắc để giữ vững uy tín nghề nghiệp cho GV. Dù với quan điểm nào, một GV khi soạn bài kiểm tra mà lại không chờ đợi ở SV các kết quả tốt thì chắc chắn anh ta sẽ không giúp được SV học tập có hiệu quả, như­ chính anh ta mong muốn.

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC