Đón tiếp và làm việc với đoàn chính quyền thành phố Izumiotsu (Nhật Bản)

Lượt xem: 207

Ngày đăng: 02/10/2017

Thời gian: 03/10/2017

Địa điểm: CS1 - BVU

Đơn vị tổ chức: P. KHCN - HTQT