Đón tiếp và làm việc với đại diện trường ĐH Youngsan - Hàn Quốc

Lượt xem: 205

Ngày đăng: 27/06/2017

Thời gian: ngày 19/07/2017

Địa điểm: CS1 - BVU

Đơn vị tổ chức: Phòng KHCN - HTQT