Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu phấn đấu hoàn thành kiểm định chất lượng giáo dục trong tháng 5/2017


Ngày đăng: 08/30/2016 Lượt xem: 331

Trước thềm năm học mới 2016-2017, ngày 15/8/2016, Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu đã công bố Kế hoạch hành động năm học 2016-2017. Theo đó, nhà trường đã lập kế hoạch chi tiết các hoạt động bao gồm công tác tổ chức; đào tạo; đảm bảo chất lượng; quan hệ quốc tế; nghiên cứu khoa học; hỗ trợ việc làm; chăm sóc sinh viên; quản lý cơ sở vật chất…

Trong Kế hoạch hành động năm học 2016-2017, nhà trường đặc biệt nhấn mạnh, tập trung vào công tác Hướng nghiệp, hỗ trợ việc làm của sinh viên (thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp, tổ chức giao lưu sinh viên với doanh nghiệp…). Trong công tác đào tạo, nhà trường sẽ ban hành các chương trình đào tạo, rà soát và ban hành các quy định về quản lý đào tạo làm cơ sở để triển khai thực hiện và quản lý công tác đào tạo của nhà trường đảm bảo chuyên nghiệp, hiệu quả, chất lượng theo đúng mục tiêu của nhà trường đã đề ra.

Cũng trong năm học 2016-2017, Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu đã đặt ra mục tiêu hoàn thành kiểm định chất lượng giáo dục trong tháng 5/2017. Hiện tại, Nhà trường đã hoàn thành công tác Tự đánh giá (đánh giá trong). Kết quả Tự đánh giá cho thấy, BVU đã đạt yêu cầu khoảng 80% trong tổng số 61 tiêu chí thuộc 10 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong thời gian tới, cán bộ, giảng viên và sinh viên BVU sẽ nỗ lực triển khai các hành động cụ thể như: nâng cấp cơ sở vật chất; chỉnh lý chương trình đào tạo; đổi mới phương pháp giảng dạy và quản lý; đẩy mạnh công tác chăm sóc người học… đảm bảo để BVU hoàn thành kiểm định chất lượng giáo dục trong tháng 5/2017./.

Nhung Lê

Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu phấn đấu hoàn thành kiểm định chất lượng giáo dục trong tháng 5/2017

Thống kê

  • User trực tuyến : 1

  • Số lượt truy cập: 149172