Đại học ASEAN - Hội thảo về Quan hệ công chúng & Truyền thông 2016(APRC2016)

Lượt xem: 211

Ngày đăng: 06/02/2017

Hội thảo của đại học ASEAN về quan hệ công chúng và truyền thông 2016 (APRC2016) sẽ được tổ chức tại khách sạn EDC và Universiti Utara Malaysia từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 11 năm 2016.

 

Hội thảo trường Đại học ASEAN về Quan hệ công chúng và truyền thông (APRC) nhằm cung cấp các kiến thức về quan hệ công chúng cho sinh viên của các nước thành viên ASEAN, tập trung vào chủ đề "Một Tầm nhìn, Một Bản sắc, Một Cộng đồng". Quá trình toàn cầu hóa nhanh chóng của thế kỷ 21 đã tạo ra những thách thức mới cho việc xây dựng quan hệ công chúng và truyền thông. Một trong những thách thức đó chính là sự đa dạng và giao tiếp đa văn hóa ngày càng tăng. Xu hướng này chắc chắn đòi hỏi phải có một suy nghĩ khác về cách thức xây dựng chiến lược quan hệ công chúng và các hoạt động truyền thông. Như vậy, hội nghị này rất bổ ích cần thiết cho sinh viên, vì các em là những thế hệ tương lai góp phần vào việc tạo dựng chiến lược mới cho sự phát triển của quan hệ công chúng và truyền thông trong một thế giới đa văn hóa và biến đổi không ngừng.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, các em hãy truy cập trang web: http://aprc2016.weebly.com/ hoặc liên hệ khoa quốc tế qua email: fip@bvu.edu.vn

Nguồn: p2a.asia/event

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC